Vở lò xo kép Caro nét đứt 120 trang B5 – KLONG MS: 852

40.000 VND

Định lượng 100g/m2
Độ trắng 76% ISO
Số trang 120 trang
Kích thước (175 x 250) mm

Liên hệ July Office