Ruột sổ còng B5 gồm 100 tờ – Giấy refill Klong MS 552

35.900 VND

Liên hệ July Office